ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Περιοδικός Τύπος


 1. ΠΤΗΣΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΑ
  Τεχνικές Εκδόσεις. Από Νοέμβριο 1979 τεύχος 1 εως σήμερα.
 2. ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε. Από Μάιο 1986 τεύχος 1 εως σήμερα.
 3. ΑΜΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  ΒΕΛΟΣ Ε.Π.Ε. Από Φεβρουάριο 1988 τεύχος 1 εως Δεκέμβριο 1991 τεύχος 44.
 4. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ & ΑΜΥΝΑ
  Εκδότης Σταύρος Πανέλης. Από Απρίλιο 1988 τεύχος 1 εως Σεπτέμβριος 1993 τεύχος 59.
 5. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  Εκδότης Σταύρος Πανέλης. Από τεύχος 1 εως σήμερα.
 6. Η ΘΗΤΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
  ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. Από Ιανουάριο 1989 τεύχος 2-3 εως σήμερα.
 7. ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
  ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Από Αυγουστο 1990 τεύχος 1 εως σήμερα.
 8. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  Εκδότης Σταύρος Πανέλης. Από Ιανουάριο 1993 τεύχος 1 εως σήμερα.
 9. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ & ΝΑΥΤΙΚΟ
  Εκδότης Σταύρος Πανέλης. Από Δεκέμβριο 1993 τεύχος 1 εως σήμερα.
 10. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
  Επικοινωνίες Α.Ε. Από Οκτώβριο 1994 τεύχος 1 εως σήμερα.
 11. COCKPIT
  Επικοινωνίες Α.Ε. Από Οκτώβριο-Νοέμβριο 1997 τεύχος 1 εως σήμερα.
 12. Η ΠΤΗΣΗ
  Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Γενική Επιθεώρηση / ΔΑΠΕ. Διάφορα τεύχη.
 13. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Δκτης Σχολής Πολέμου Αεροπορίας. Διάφορα τεύχη.
 14. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Εκδοση Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Διάφορα τεύχη.
 15. I.P.M.S.
  Εκδοση I.P.M.S. Διάφορα τεύχη.
 16. MODELING
  Διάφορα τεύχη.
 17. AirForces Monthly
  Elliniki Aeroporia - The Greek Air Force Today. May 1996 pages 29-38.
 18. Air International
  Air Force Report - Hellenic Air Force. October 1991 pages 187-192 & 212.
 19. Air International
  Greek Air Power. September 1981 pages 118-144.
 20. THE MILITARY BALANCE
  The International Institute for Strategic Studies. Διάφορα έτη.
 21. 1939-1945 ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  BPC Publishing Ltd - Για Ελληνική Γλώσσα Σαμούχος. Ιούνιος 1979.
 22. MILITARY TECHNOLOGY
  Close Up Greece A Special Supplement on Vol.VIII - Issue 10 - 1984.
 23. DEFENSE & DIPLOMACY
  Report on Greece Vol. 2 No. 10 - October 1984.
 24. NATOS'S SIXTEEN NATIONS
  Defense and Economics in Greece. Special Issue Vol.32 1987.
 25. MILITARY TECHNOLOGY
  Defense Technologyfor the Hellenic Forces. A Special Supplement on Vol.XII - Issue 10 - 1988.
 26. WORLD AIRPOWER JOURNAL
  Greece Elliniki Aeroporia. Aerospace Publishing Ltd Volume 1 Spring 1990 pages 154-155.
 27. WORLD AIRPOWER JOURNAL
  Elliniki Aeroporia. Aerospace Publishing Ltd Volume 8 Spring 1992 pages 86-97.
 28. WORLD AIRPOWER JOURNAL
  Greece - Air Power Analysis. Aerospace Publishing Ltd Volume 19 Winter 1994 pages 146-157.
 29. Scramble - Dutch Aviation Society
  De Griekse strijdkrachten Nummer 210 - November 1996.
 30. SMOKE TRAILS
  QuarterlyJournal of the F-4 Phantom II Society. Vol. 9 - Number 3.
 31. CODE ONE
  Lockheed Martin Tactical Aircraft Systems. July 1997 Volume 12 No. 3.
  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ