ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ Π.Ν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ Π.Ν.

1. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ (1828)
2. ΠΟΡΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
3. Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ (1831)
4. ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΔΟΝ ΠΑΣΙΦΙΚΟ (1849 - 1850)  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ