ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1897μ.χ.-1941μ.χ.)

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Εκστρατεία εις Ουκρανία (21-01-1919)
Εκστρατεία εις Μικράν Ασίαν (03-06-1919)  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ