ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Καλλιτέχνης: Κενάν Μεσαρέ

Κενάν Μεσαρέ Κενάν Μεσαρέ Κενάν Μεσαρέ Κενάν Μεσαρέ
Κενάν Μεσαρέ Κενάν Μεσαρέ Κενάν Μεσαρέ Κενάν Μεσαρέ
Κενάν Μεσαρέ Κενάν Μεσαρέ Κενάν Μεσαρέ Κενάν Μεσαρέ


Καλλιτέχνης: 'Αγνωστος

Η μάχη των Γιαννιτσών (Λαική Λιθογραφία) Η μάχη των Σαρανταπόρου (Λαική Λιθογραφία) Η μάχη των Ελλασόνας (Λαική Λιθογραφία) Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (Λαική Λιθογραφία)  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ