ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ


  1. Πόλεμος πατήρ πάντων
    του Σταύρου Βασδέκη
  2. Οι Πολεμικές τέχνες της Ανατολικής Ασίας προτεινόμενος δρόμος στον σύγχρονο 'Ελληνα, δια την καλλιέργεια της Πολεμικής Αρετής
    του Οδυσσέως Γιακουμάκη  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ