ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 7

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ.
Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ στις 2 Μαΐου 1988 με τεχνική υποστήριξη της Σουηδικής Gotaverken, Arendal.
Ενετάχθη στον Στόλο στις 9 Μαΐου 1988.
Ικανότης: 6.000 τόν.
Μήκος: 45μ.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ