ΠΡΩΗΝ USS ADM-2

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΛΩΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ.
Πρώην USS ADM-2.
Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ