ΝΗΡΕΥΣ (Y4)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ.
Παρηγγέλθη από την Ελληνική Κυβέρνηση το 1927.
Εναυπηγήθη: τον Δεκέμβριο του 1927 στα Ναυπηγεία At. & Ch. de la Loire στην Nante Γαλλίας.
Παρελήφθη από τον Πλωτάρχη Σ. Τσιριμώκο την 1η Μαρτίου 1930.
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Κατά τον πόλεμο 1940-41 έλαβε μέρος σε 4 πολεμικές περιπολίες με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Βρ. Ρώτα και ακολούθως στην Μ. Ανατολή σε άλλες 12, με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Αλ. Ράλλη. Το Υ/Β «Νηρεύς», με κυβερνήτη τον πλωτάρχη Βρασίδα Ρώτα, ενετόπισε οπτικώς (23/2/41), ενώ έπλεε εν επιφανεία και κατά την διάρκεια της νυκτός, δύο συνοδευόμενα φορτηγά και κατά την αναφορά του κυβερνήτου εβύθισε το ένα. Η καταβύθισις του φορτηγού δεν επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας του πολέμου. Κατά την έκτη περιπολία του (15/7/42) ενετόπισε 4 ιστιοφόρα και εβύθισε τα 3. Τους 44 άνδρες που επέβαιναν σ' αυτά, επεβίβασε στο τέταρτο. Το υποβρύχιο παρέλαβε 3 άνδρες, από τους οποίους έλαβε πολύτιμες πληροφορίες για την οχύρωση των Δωδεκανήσων.
Κατά τη διάρκεια της εβδόμης περιπολίας (24/9/42) μεταξύ Ρόδου και Σύμης εβύθισε το ιταλικό οπλιταγωγό ατμόπλοιο «Fiume» 1.500 τόννων. Στις 25/9/42 εβύθισε ιταλικό έμφορτο ιστιοφόρο 80 τόννων.
Κατά τη διάρκεια της ογδόης περιπολίας (3/11/42), απεβίβασε πλησίον του όρμου Μετόχι της Ευβοίας πράκτορες και υλικό. Εχρησιμοποιήθη επίσης για μεταφορές καταδρομέων και παραλαβές προσωπικού από Ελλάδα προς Μ. Ανατολή.
Παρωπλίσθη στις 3 Μαΐου 1947 και εξεποιήθη το 1952.
Το Υποβρύχιο ΝΗΡΕΥΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΓΛΑΥΚΟΣ (Y6), ΠΡΩΤΕΥΣ (Y3), ΤΡΙΤΩΝ (Y5).
Το Υποβρύχιο ΝΗΡΕΥΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ