Τ-1

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ.
Εναυπηγήθη στα ναυπηγεία Thornycroft στην Αγγλία το 1929.
Εβυθίσθη το 1941 από τους Γερμανούς.
Η ονομασία Τ-1 δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, Τ-2 .
Το Τορπιλοβόλο Τ-1 είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ