ΔΑΦΝΗ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ.
Εναυπηγήθη το 1912-1913 στο ναυπηγείο Vulkan στο Στέτσιν Γερμανίας (σήμερα Πολωνίας).
Εκόστισε 500.000 φράγκα και κατέπλευσε στην Ελλάδα το 1913.
Εχρησιμοποιήθη κατά τον Α' Π.Π. ως συνοδευτικό-ανθυποβρυχιακό νηοπομπών στο Αιγαίο.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Μικρασιατικού πολέμου.
Παρωπλίσθη το 1926.
Εξεποιήθη το 1931.
Το Τορπιλοβόλο ΔΑΦΝΗ είναι το 2o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΑΙΓΛΗ , ΑΛΚΥΟΝΗ , ΑΡΕΘΟΥΣΑ , ΔΩΡΙΣ , ΘΕΤΙΣ .
Το Τορπιλοβόλο ΔΑΦΝΗ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ