ΑΛΚΥΟΝΗ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ.
Εναυπηγήθη το 1912-1914 στο ναυπηγείο Vulkan στο Στέτσιν Γερμανίας (σήμερα Πολωνίας).
Εκόστισε 500.000 φράγκα και κατέπλευσε στην Ελλάδα τον Μάιο του 1914.
Το 1916 κατεσχέθη υπό των Γάλλων κι επεστράφη το 1917 αφού η Ελλάς ενώθηκε με την Entente.
Εχρησιμοποιήθη κατά τον Α' Π.Π. ως συνοδευτικό-ανθυποβρυχιακό νηοπομπών στο Αιγαίο.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Μικρασιατικού πολέμου.
Κατά τον μεσοπόλεμο εχρησιμοποιήθη ως βοηθητικόν.
Έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1940-1941 με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Γ. Καρβέλη.
Την 23η Απριλίου 1941 αυτεβυθίσθη στην Βουλιαγμένη εξ αιτίας σοβαρών βλαβών από βομβαρδισμούς.
Το Τορπιλοβόλο ΑΛΚΥΟΝΗ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 2... Το Ω/Κ ΑΛΚΥΟΝΗ που ενετάγη το 1949 και παρωπλίσθη το 1961.
Του ιδίου τύπου ΑΙΓΛΗ , ΑΡΕΘΟΥΣΑ , ΔΑΦΝΗ , ΔΩΡΙΣ , ΘΕΤΙΣ .
Το Τορπιλοβόλο ΑΛΚΥΟΝΗ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ