ΠΡΟΥΣΑ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟΝ.
Πρώην Αυστριακό SMS Tb 92-F.
Κατεσκευάσθη το 1915 στα ναυπηγεία Gant-Danubius του Fiume.
Παρεχωρήθη μετά την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο των πολεμικών επανορθώσεων.
Παρελήφθη το 1922.
Του έγινε γενική επισκευή το 1922 στην Βενετία και εκσυγχρονισμός στον Ναύσταθμο.
Έλαβε μέρος στον πόλεμο 1940-1941.
Στις 4 Απριλίου 1941 εδέχθη αεροπορική επιδρομή ευρισκόμενο στην Κέρκυρα. Αν και δεν επλήγη άμεσα, υπέστη πολλές διαρροές και ο κυβερνήτης Ν. Κοτσιλιέρης διέταξε την αυτοβύθισί του.
Η ονομασία ΠΡΟΥΣΑ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΚΙΟΣ , ΚΥΔΩΝΙΑΙ , ΚΥΖΙΚΟΣ , ΠΑΝΟΡΜΟΣ , ΠΕΡΓΑΜΟΣ .
Το Τορπιλοβόλο ΠΡΟΥΣΑ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ