ΠΕΡΓΑΜΟΣ

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟΝ.
Πρώην Αυστριακό SMS Tb 95-F.
Κατεσκευάσθη το 1915 στα ναυπηγεία Gant-Danubius του Fiume.
Παρεχωρήθη μετά την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο των πολεμικών επανορθώσεων.
Παρελήφθη το 1922.
Του έγινε γενική επισκευή το 1926 από το πλωτό συνεργείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
Έλαβε μέρος στον πόλεμο 1940-1941.
Στις 25 Απριλίου 1941 διετάχθη η αυτοβύθισίς του στον Ναύσταθμο όπου επεσκευάζετο.
Η ονομασία ΠΕΡΓΑΜΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΚΙΟΣ , ΚΥΔΩΝΙΑΙ , ΚΥΖΙΚΟΣ , ΠΑΝΟΡΜΟΣ , ΠΡΟΥΣΑ .
Το Τορπιλοβόλο ΠΕΡΓΑΜΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ