ΚΙΟΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟΝ.
Πρώην Αυστριακό SMS Tb 99-Μ.
Κατεσκευάσθη το 1914 στα ναυπηγεία Monfalcone.
Παρεχωρήθη μετά την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο των πολεμικών επανορθώσεων.
Παρελήφθη το 1922.
Του έγινε γενική επισκευή το 1926 από το πλωτό συνεργείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
Έλαβε μέρος στον πόλεμο 1940-1941.
Την 23η Απριλίου 1941 ευρικόσενο στον όρμο της Βουλιαγμένης μαζί με άλλα Τορπιλοβόλα, υπέστη επίθεση 28 γερμανικών βομβαρδιστικών από χαμηλό ύψος και πολυβολισμούς. Αν και δεν επλήγη άμεσα, υπέστη πολλές διαρροές και ο κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος Δ. Βαλτινός διέταξε την αυτοβύθισί του. Κατά την επιδρομή εφονεύθησαν οι:
  • Υποπλ. Α' Μηχ. Ε. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  • Υποπλ. Β' Τορ. Π. ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ
Η ονομασία ΚΙΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΚΥΔΩΝΙΑΙ , ΚΥΖΙΚΟΣ , ΠΑΝΟΡΜΟΣ , ΠΕΡΓΑΜΟΣ , ΠΡΟΥΣΑ .
Το Τορπιλοβόλο ΚΙΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ