ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-16

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟΝ
Εναυπηγήθη το 1884-1885 στα γερμανικά ναυπηγεία Vulkan
Ενετάγη στον Στόλο το 1885
Έλαβε μέρος στους πολέμους 1897 και 1912-13
Το 1905 υπέστη μετασκευή και αναλεβήτωση στο εργοστάσιο "ΜακΝτούαλ και Βαρβούρ" στον Πειραιά. Προσετέθη δεύτερος λέβητας και απέκτησε δεύτερη καπνοδόχο ενώ αυξήθηκε η ταχύτης του και εβελτιώθη ο οπλισμός του.
Στις 11 Απριλίου 1897, στην επιχείρηση αποβάσεως αγήματος στην Σκάλα Λεπτοκαρυάς με το ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟΝ 14 και το ΑΛΦΕΙΟΣ, σκοτώθηκε ο κυβερνήτης του Ανθυποπλοίαρχος Ε. Αντωνιάδης που ήταν και ο μοναδικός αξιωματικός του ναυτικού που χάθηκε σε αυτόν τον πόλεμο.
Παρωπλίσθη το 1919.
Η ονομασία ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-16 δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-11 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-12 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-13 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-14 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-15 .
Το Τορπιλοβόλο ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-16 είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ