ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-14

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟΝ
Εναυπηγήθη το 1884-1885 στα γερμανικά ναυπηγεία Vulkan
Ενετάγη στον Στόλο το 1885
Έλαβε μέρος στους πολέμους 1897 και 1912-13
Το Τορπιλλοβόλο 14 μαζί με το ΠΗΝΕΙΟΣ αρχές Μαΐου 1897 συνέλαβαν το τουρκικό επίτακτο ΓΕΩΡΓΙΟΣ το οποίο μετέφερε στρατιώτες και πυρομαχικά το οποίο και κατεσχέθη ως λεία πολέμου.
Το 1905 υπέστη μετασκευή και αναλεβήτωση στο εργοστάσιο "ΜακΝτούαλ και Βαρβούρ" στον Πειραιά. Προσετέθη δεύτερος λέβητας και απέκτησε δεύτερη καπνοδόχο ενώ αυξήθηκε η ταχύτης του και εβελτιώθη ο οπλισμός του.
Στις 8 Νοεμβρίου 1912, με κυβερνήτη τον Υπολποίαρχο Π. Αργυρόπουλο και Ύπαρχο τον Σημαιοφόρο Χρ. Κονιάλη εβύθισε με τορπίλη μέσα στον όρμο των Κυδωνιών (Αϊβαλί) την τουρκική κανονιοφόρο ΤΡΑΒΖΟΝ την οποία προηγουμένως είχε καταλάβει με άγημα εμβολής..
Παρωπλίσθη το 1919.
Η ονομασία ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-14 δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-11 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-12 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-13 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-15 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-16 .
Το Τορπιλοβόλο ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-14 είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ