ΡΟΔΟΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟΝ
Εναυπηγήθη κατόπιν ελληνικής παραγγελίας στα ναυπηγεία Yarrow της Αγγλίας το 1881
Ενετάγη στον Στόλο το 1883
Τορπιλλοσωλήνες ετοποθετήθησαν στο Fiume
Εχρησιμοποιήθη για δίωξη λαθρεμπορίου
Το 1884 μετωνομάσθη σε ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ -10-
Παρωπλίσθη το 1912.
Το Τορπιλοβόλο ΡΟΔΟΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΚΥΠΡΟΣ , ΚΩΣ , ΜΥΤΙΛΗΝΗ , ΣΑΜΟΣ , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-10 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-17 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-6 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-7 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-8 , ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟ-9 , ΧΙΟΣ .
Το Τορπιλοβόλο ΡΟΔΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ