ΚΑΤΕ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΕΠΙΤΑΚΤΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
Επετάγη για τις ανάγκες του πολέμου 1940-41
Το επίτακτον Α/Π «Κατέ» στις 28/1/1941 προσέκρουσε σε νάρκη του φράγματος Β. Ευβοϊκού, λόγω της χιονοθύελλας που επικρατούσε και απωλέστηκαν οι:
  • Ναύτης Αρμ. Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
  • Ναύτης Επιτ. Ε.Ν. Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ