ΑΛΜΠΕΡΤΑ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
Επετάγη το 1940 για τις ανάγκες του πολέμου
Το επίτακτο Α/Π «Αλμπέρτα» εδέχθη επίθεση βομβαρδιστικών καθέτου εφορμήσεως στις 23 Απριλίου 1941 ενώ βρισκόταν στην Κατσιβίγλα Σαλαμίνας και εβυθίσθη.
Απωλέσθησαν οι:
  • Α' Μηχανικός Δ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
  • Ανθυποπλοίαρχος Χ. ΧΑΝΟΣ
  • Θερμαστής Ε. ΤΣΟΥΚΑΣ
  • Θερμαστής Σ. ΧΑΝΟΣ
  • Ναυκλ. Επιτ. Κελευστής Ε. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ
  • Τροφοδότης Κ. ΣΠΑΘΗΣ
  • Ναύτης Τορ. Κ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ
  • Ναύτης Πυρ. Β. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
  • Ναύτης Ξυλ. Π. ΛΕΜΟΝΗΣ
  • Ναύτης Σημ. Ι. ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ
Η ονομασία ΑΛΜΠΕΡΤΑ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ