ΙΘΑΚΗ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
Επετάγη το 1940 για τις ανάγκες του πολέμου
Το ΙΘΑΚΗ διετάχθη από το Ναυτικό Κλιμάκιο Καβάλας να καταπλεύση στην Θάσο για να παραλάβη το συγκεντρωμένο εκεί στρατιωτικό προσωπικό και υλικό και να το μεταφέρη στην Σούδα Κρήτης.Εδέχθη αεροπορική επίθεση στις 20 Απριλίου 1941 με αποτέλεσμα να φονευθούν οι:
 • Σημαιοφόρος Ε. ΜΑΡΙΝΟΣ
 • Αρχικελευστής Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 • Ναύτης Πυρ. Α. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
 • Ναύτης Χ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
 • Ναύτης Ι. ΒΕΛΟΥΔΟΣ
 • Ναύτης Π. ΔΕΥΤΕΡΗΓΟΣ
 • Ναύτης Θερμ. Δ. ΖΗΣΙΜΟΣ
 • Ναύτης Θερμ. Ν. ΚΟΥΜΠΕΝΑΣ
 • Ναύτης Ανθρ. Ν. ΚΑΤΑΓΑΣ
 • Ναύτης Π. ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ
 • Ναύτης Κ. ΠΟΥΝΤΟΣ
 • Ναύτης Β. ΣΑΚΕΛΑΚΗΣ
 • Ναύτης Εσχαρεύς Χ. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
 • Ναύτης Γ. ΣΑΡΔΗΣ
 • Ναύτης Σημ. Ι. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
 • Ναύτης Σ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ
 • Ναύτης Κ. ΠΟΘΗΤΟΣ
 • Ναύτης Χ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ
Το Ατμόπλοιο ΙΘΑΚΗ είναι το 1o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ