ΠΑΤΡΙΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΛΩΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
Επίτακτο επιβατηγό, ελληνικής ιδιοκτησίας με Βρετανική σημαία.
Εβυθίσθη στις 7 Απριλίου 1941 κατά τη διάρκεια του μεγάλου βομβαρδισμού του Πειραιώς χωρίς να προλάβει να χρησιμοποιηθεί για το σοκπό για τον οποίο μετεσκευάσθη.
Η ονομασία ΠΑΤΡΙΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Πλωτό Νοσοκομείο ΠΑΤΡΙΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ