ΑΝΔΡΟΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΛΩΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ.
Επίτακτο επιβατικό που μετά την επίταξη το 1940 μετεσκευάσθη σε Νοσοκομείο.
Στις 24 Απριλίου 1941 -κυβερνήτης ο αντιπλοίαρχος Μ.Κανάρης- εβυθίσθη στο Λουτράκι κατόπιν βομβαρδισμού αν κι έφερε τα διεθνή σήματα του Ερυθρού Σταυρού.
Απωλέσθησαν 3 εκ του πληρώματος.
Ήτο χωρητικότητος 2.068 τόννων και ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΟΣ 185 κλινών.
Το Πλωτό Νοσοκομείο ΑΝΔΡΟΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Το Πλωτό Νοσοκομείο ΑΝΔΡΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ