ΕΛΛΗΝΙΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΛΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Επίτακτο επιβατικό κατά το 1940-41
Εβυθίσθη από γερμανικά αεροπλάνα στις 21 Απριλίου 1941(κυβερνήτης έφεδρος Πλοίαρχος Ρεβίδης) ενώ κατηυθύνετο στην Πάτρα μεταφέρον τραυματίες πολέμου. Νεκροί 3 του πληρώματος και 7 από τους τραυματίες.
Η ονομασία ΕΛΛΗΝΙΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Πλωτό Νοσοκομείο ΕΛΛΗΝΙΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ