ΠΟΝΤΟΣ (S119)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: 15 Ιανουαρίου 1977 στα Ναυπηγεία Howaldtswerke Kιέλου Γερμανίας.
Καθειλκύσθη: 28 Μαρτίου 1979.
Κατέπλευσε εις Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο:8 Ιουνίου 1980.
Η ονομασία ΠΟΝΤΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ (S117), ΠΟΣΕΙΔΩΝ (S116), ΩΚΕΑΝΟΣ (S118).
Το Υποβρύχιο ΠΟΝΤΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ