ΩΚΕΑΝΟΣ (S118)

ΦωτογραφίεςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: 1 Οκτωβρίου 1976 στα Ναυπηγεία Howaldtswerke Kιέλου Γερμανίας.
Καθειλκύσθη: 16 Νοεμβρίου 1978.
Κατέπλευσε εις Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο:1 Ιανουαρίου 1980 με κυβερνήτη τον Υπχο Β. Μωράκη.
Η ονομασία ΩΚΕΑΝΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ (S117), ΠΟΝΤΟΣ (S119), ΠΟΣΕΙΔΩΝ (S116).
Το Υποβρύχιο ΩΚΕΑΝΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ