ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ (S117)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: 16 Σεπτεμβρίου 1976 στα Ναυπηγεία Howaldtswerke Kιέλου Γερμανίας.
Καθειλκύσθη: 14 Ιουνίου 1978.
Παρελήφθη: 3 Ιουλίου 1979 από τον κυβερνήτη Πχη Π. Κουτσούγερα.
Κατέπλευσε εις Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο:6 Σεπτεμβρίου 1979.
Το Υποβρύχιο ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ είναι το 8o κατα σειρά από τα 8 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου, ΠΟΝΤΟΣ (S119), ΠΟΣΕΙΔΩΝ (S116), ΩΚΕΑΝΟΣ (S118).
Το Υποβρύχιο ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ