ΠΟΣΕΙΔΩΝ (S116)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη: 15 Απριλίου 1976 στα Ναυπηγεία Howaldtswerke Kιέλου Γερμανίας.
Καθειλκύσθη: 21 Μαρτίου 1978.
Παρελήφθη: 21 Μαρτίου 1979 από τον Υπουργό Αμύνης Ευ. Αβέρωφ.
Κατέπλευσε εις Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο:17 Μαϊου 1979 με Κυβερνήτη τον Πχη Σ. Καρετζόπουλο.
Το Υποβρύχιο ΠΟΣΕΙΔΩΝ είναι το 4o κατα σειρά από τα 4 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Η Μπελού ΠΟΣΕΙΔΩΝ η οποία ενετάγη το 1830 και εξεποιήθη το 1833.
  • 2... Το Π/Φ ΠΟΣΕΙΔΩΝ το οποιον ενετάγη το 1946 και μετωνομάσθη σε ΣΕΙΡΙΟΣ το 1957.
  • 3... Το Υποβρύχιο ΠΟΣΕΙΔΩΝ πρώην αμερικανικό τύπου Gato που ενετάγη το 1957 και παρωπλίσθη το 1975.
Του ιδίου τύπου ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ (S117), ΠΟΝΤΟΣ (S119), ΩΚΕΑΝΟΣ (S118).
Το Υποβρύχιο ΠΟΣΕΙΔΩΝ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ