ΚΑΝΑΡΗΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΣΤΟΛΟΥ
Πρώην ΨΑΡΑ, πρώην GETTYSBURG
Μετωνομάσθη σε ΚΑΝΑΡΗΣ το 1890 από ΨΑΡΑ
Έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1897 με κυβερνήτη τον πρίγκιπα Γεώργιο, ως Αρχηγίς τορπιλικών
Έλαβε μέρος στον πόλεμο 1912-13 με κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Μ. Γούδα ως βοηθητικό
Επωλήθη το 1923 σε εφοπλιστές και διελύθη το 1933.
Το Βοηθητικό ΚΑΝΑΡΗΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 5 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Η Κανονιοφόρος ΚΑΝΑΡΗΣ που ενετάγη το 1835 και παρωπλίσθη το 1859.
  • 3... Το Α/Τ ΚΑΝΑΡΗΣ τύπου HUNT III πρώην Βρετανικό HMS HATHERLEIGH που ενετάγη το 1942 και επεστράφη στην Αγγλία το 1959.
  • 4... Το Α/Τ ΚΑΝΑΡΗΣ τύπου GEARING FRAM I το οποίο ενετάγη το 1972 και παρωπλίσθη το 1993.
  • 5... Η Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ τύπου Standard, που ενετάγη στον στόλο το 1998.
Το Βοηθητικό ΚΑΝΑΡΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ