ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ Πλωτάρχης (P 75)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Γερμανικό ΗΑΗΕR P 6151
Παρεδόθη στην Ελλάδα σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας
'Ελαβε το όνομα αυτό προς τιμήν του υποπλοιάρχου Γ. Μαριδάκη ο οποίος έπεσε με την αύτανδρη βύθιση του Υποβρυχίου ΠΡΩΤΕΥΣ στην Αδριατική στις 29 Δεκεμβρίου 1940.
Εναυπηγήθη 5 Απριλίου 1973 στα Ναυπηγεία CMN Χερβούργου
Καθειλκύσθη: 26 Απριλίου 1974
Παρελήφθη και ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο: 12 Ιουνίου 1974
Παρωπλίσθη από τον Γερμανικό Στόλο στις 24 Ιουνίου 1994
Ανεχώρησε σαν φορτίο για Ελλάδα στις 16 Μαρτίου 1995
Παρελήφθη και ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο: 28 Απριλίου 1995.
Η Πυραυλάκατος ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΒΛΑΧΑΒΑΣ (P 74), ΒΟΤΣΗΣ (P 72), ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ (P 73), ΣΑΚΙΠΗΣ (P 77), ΤΟΥΡΝΑΣ (P 76).
Η Πυραυλάκατος ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ