ΒΟΤΣΗΣ (P 72)

Φωτογραφίες

Highslide JS
Highslide JS
© Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Ρ 51
Πρώην Γερμανικό Storch P 6152
Παρεδόθη στην Ελλάδα σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας
'Ελαβε το όνομα αυτό προς τιμήν του υποπλοιάρχου Νικ. Βότση, κυβερνήτου του ΤΟΡΠΙΛΟΒΟΛΟΥ 11, με το οποίο βύθισε την παλαιά Τουρκική θωρακοβάριδα ΦΕΤΧΙ ΜΠΟΥΛΕΝΤ, τον Οκτώβριο του 1912 στον λιμένα Θεσσαλονίκης.
Εναυπηγήθη 12 Μαρτίου 1973 στα Ναυπηγεία Lurssen, Vegesack
Καθειλκύσθη: 25 Μαρτίου 1974
Παρελήφθη και ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο: 17 Ιουλίου 1974
Παρωπλίσθη από τον Γερμανικό Στόλο στις 16 Νοεμβρίου 1992
Ανεχώρησε μόνο του για Ελλάδα στις 1 Φεβρουαρίου 1994
Παρελήφθη και ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο: 28 Απριλίου 1995 με πρώτο κυβερνήτη τον Πχη Σ. Πολάλη.
Η ονομασία ΒΟΤΣΗΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΒΛΑΧΑΒΑΣ (P 74), ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ (P 75), ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ (P 73), ΣΑΚΙΠΗΣ (P 77), ΤΟΥΡΝΑΣ (P 76).
Η Πυραυλάκατος ΒΟΤΣΗΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ