ΚΑΡΤΕΡΙΑ (P 65)

ΦωτογραφίεςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ Τhetis (Klasse 420).
Πρώην Γερμανικό HERMES P 6053.
Εναυπηγήθη στις 8 Οκτωβρίου 1959 στα Ναυπηγεία Roland Werth, Bremen.
Καθειλκύσθη στις 9 Αυγούστου 1960.
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο: 16 Δεκεμβρίου 1961.
Παρεχωρήθη στην Ελλάδα στα πλαίσια της γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Παρελήφθη στις 7 Σεπτεμβρίου 1992 με πρώτο κυβερνήτη τον Πχη Β. Μπασιούρα.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 30 Απριλίου 1993.
Παρωπλίσθη το 2004.
Η Κ/Φ ΚΑΡΤΕΡΙΑ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΑΓΩΝ (P 66), ΔΟΞΑ (P 63), ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (P 64), ΝΙΚΗ (P 62).
Η Κ/Φ ΚΑΡΤΕΡΙΑ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ