ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (P 64)

ΦωτογραφίεςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Γερμανικό TRITON P 6055.
ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ Τhetis (Klasse 420).
Εναυπηγήθη: 15 Αυγούστου 1960 στα Ναυπηγεία Roland Werth, Bremen.
Καθειλκύσθη: 5 Αυγούστου 1961.
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο: 10 Νοεμβρίου 1962.
Παρεχωρήθη στην Ελλάδα στα πλαίσια της γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Παρελήφθη: 7 Σεπτεμβρίου 1992 με πρώτο κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Θ. Κλεισιούνη.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο: 30 Απριλίου 1993.
Η ονομασία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΓΩΝ (P 66), ΔΟΞΑ (P 63), ΚΑΡΤΕΡΙΑ (P 65), ΝΙΚΗ (P 62).
Η Κ/Φ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ