ΔΟΞΑ (P 63)

ΦωτογραφίεςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Γερμανικό NAJADE P 6054.
ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ Τhetis (Klasse 420).
Διαθέτει χώρο νοσοκομείου πριν από την Γέφυρα.
Εναυπηγήθη: 22 Μαρτίου 1960 στα Ναυπηγεία Roland Werth, Bremen.
Καθειλκύσθη: 6 Δεκεμβρίου 1960.
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο: 12 Μαϊου 1962.
Παρεχωρήθη στην Ελλάδα στα πλαίσια της γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Παρελήφθη και ενετάγη στον Στόλο: 6 Σεπτεμβρίου 1991 με πρώτο κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Ε. Σφουγγάρη.
Η Κ/Φ ΔΟΞΑ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Α/Τ ΔΟΞΑ το οποίον ενετάγη το 1907 και παρωπλίσθη το 1917.
  • 2... Το Α/Τ ΔΟΞΑ τύπου Gleeves το οποίον ενετάγη το 1950 και παρωπλίσθη το 1971.
Του ιδίου τύπου ΑΓΩΝ (P 66), ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (P 64), ΚΑΡΤΕΡΙΑ (P 65), ΝΙΚΗ (P 62).
Η Κ/Φ ΔΟΞΑ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ