ΝΙΚΗ (P 62)

ΦωτογραφίεςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Γερμανικό THETIS P 6052.
ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ Τhetis (Klasse 420).
Εναυπηγήθη: 19 Ιουνίου 1959 στα Ναυπηγεία Roland Werth, Bremen.
Καθειλκύσθη: 22 Μαρτίου 1960.
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο: 1 Ιουλίου 1961.
Παρεχωρήθη στην Ελλάδα στα πλαίσια της γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Παρελήφθη και ενετάγη στον Στόλο: 6 Σεπτεμβρίου 1991 με πρώτο κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Α. Αραβόπουλο.
Η Κ/Φ ΝΙΚΗ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Α/Τ ΝΙΚΗ το οποίον ενετάγη το 1907 και παρωπλίσθη το 1945.
  • 2... Το Α/Τ ΝΙΚΗ τύπου Gleeves το οποίον ενετάγη το 1950 και παρωπλίσθη το 1972.
Του ιδίου τύπου ΑΓΩΝ (P 66), ΔΟΞΑ (P 63), ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (P 64), ΚΑΡΤΕΡΙΑ (P 65).
Η Κ/Φ ΝΙΚΗ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ