ΚΑΣΟΣ (P 57)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ.
Εναυπηγήθη στις Ιανουάριο 1991 στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Καθελκύσθη στις 16 Σεπτεμβρίου 1992.
Παρελήφθη και ενετάχθη στον Στόλο στις 4 Μαϊου 1993 με πρώτο κυβερνήτη τον Πχη Γ. Καραβίτη.
Η Κ/Φ ΚΑΣΟΣ είναι το 4o κατα σειρά από τα 4 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Ναρκαλιευτικό ΚΑΣΟΣ που ενετάγη το 1943 και εβυθίσθη στον Πειραιά το 1944 κατόπιν προσκρούσεως σε νάρκη.
  • 2... Η Ακταιωρός ΚΑΣΟΣ η οποία ενετάγη το 1945 και επεστράφη στην Αγγλία το 1952.
  • 3... Το Αποβατικό ΚΑΣΟΣ το οποίον ενετάγη το 1959 και παρωπλίσθη το 1991.
Του ιδίου τύπου, ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ (P 61), ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ (P 57).
Η Κ/Φ ΚΑΣΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ