ΣΚΟΡΠΙΟΣ (P 55)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΛΑΚΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ JAGUAR (Klasse 141)
Πρώην Ρ 229, πρώην Γερμανικό KORMORAN Ρ 6077.
Εδώθη στην Ελλάδα σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας
Κατέπλευσε σαν φορτίο στην Ελλάδα και ενετάγη στον Στόλο: 21 Μαΐου 1977.
Παρωπλίσθη στις 23 Αυγούστου 1995.
Η ονομασία ΣΚΟΡΠΙΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΕΣΠΕΡΟΣ (P 50), ΚΑΤΑΙΓΙΣ (P 51), ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (P 52), ΚΥΚΛΩΝ (P 53), ΛΑΙΛΑΨ (P 54), ΤΥΦΩΝ (P 56).
Η Τορπιλάκατος ΣΚΟΡΠΙΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ