ΛΙΝΔΟΣ (P 296)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΕΡΟΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ABEKING
Εναυπηγήθη: 1977 στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Παρελήφθη από το Ναυτικό: 25 Απριλίου 1978.
Παρεδόθη στο Ναυτικό της Γεωργίας στης 2 Ιανουαρίου 1998.
Η ονομασία ΛΙΝΔΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΔΗΛΟΣ (P 267), ΚΝΩΣΣΟΣ (P 268).
Το Αεροναυαγοσωστικό ΛΙΝΔΟΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ