ΚΡΑΤΑΙΟΣ (P 269)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη στις Στις εγκαταστάσεις Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. στον Σκαραμαγκά.
Καθειλκύσθη στις 29 Οκτωβρίου 2003.
Παρελήφθη και ενετάχθη στον Στόλο στις 20 Οκτωβρίου 2005.
Η ονομασία ΚΡΑΤΑΙΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΗΤΤΗΤΟΣ (P 268), ΜΑΧΗΤΗΣ (P 266), ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (P 267).
Η Κ/Φ ΚΡΑΤΑΙΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ