ΚΝΩΣΣΟΣ (P 268)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΑΕΡΟΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ABEKING
Εναυπηγήθη: 1977 στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Παρελήφθη από το Ναυτικό: 1 Νοεμβρίου 1978.
Η ονομασία ΚΝΩΣΣΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΔΗΛΟΣ (P 267), ΛΙΝΔΟΣ (P 296).
Το Αεροναυαγοσωστικό ΚΝΩΣΣΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ