ΜΑΧΗΤΗΣ (P 266)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη στις Το 2000 στις εγκαταστάσεις Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. στον Σκαραμαγκά.
Καθελκύσθη στις 4 Ιουνίου 2002.
Η ύψωσις της Ελληνικής Σημαίας έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2003 στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. στον Σκαραμαγκά.
Η Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Βοηθητικό ΜΑΧΗΤΗΣ τύπου Algerine που ενετάγη το 1951 και παρωπλίσθη το 1973.
Του ιδίου τύπου ΑΗΤΤΗΤΟΣ (P 268), ΚΡΑΤΑΙΟΣ (P 269), ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (P 267).
Η Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ