ΟΡΜΗ (P 230)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Αμερικανικό BEACON PG 99.
Εναυπηγήθη: το1968 στα Ναυπηγεία Peterson, Sturgeon Bay,Wisconsin.
Ενετάγη στον Αμερικανικό Στόλο: 21 Νοεμβρίου 1969.
Ετέθησαν σε κατάσταση εφεδρείας από τον Απρίλιο του 1977.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Ναυτικό στις 22 Νοεμβρίου1989.
Υπέστη ανακατασκευή στην Ελλάδα ως τον Ιούνιο 1990.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 12 Ιουνίου1991.
Η ονομασία ΟΡΜΗ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΤΟΛΜΗ (P 229).
ΟΡΜΗ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ