ΤΟΛΜΗ (P 229)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Αμερικανικό GREEN BAY PG 101
Εναυπηγήθη το 1968 στα Ναυπηγεία Peterson, Sturgeon Bay,Wisconsin.
Ενετάγη στον Αμερικανικό Στόλο στις 5 Δεκεμβρίου 1969.
Ετέθησαν σε κατάσταση εφεδρείας από τον Απρίλιο του 1977.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Ναυτικό στις 22 Νοεμβρίου1989.
Υπέστη ανακατασκευή στην Ελλάδα ως τον Ιούνιο 1990.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 18 Ιουνίου1991.
Η ονομασία ΤΟΛΜΗ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΟΡΜΗ (P 230).
ΤΟΛΜΗ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ