ΚΥΚΝΟΣ (P 198)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΛΑΚΑΤΟΣ τύπου Νasty
Πρώην ΤΟΡΠΙΛΑΚΑΤΟΣ Ρ 24. Μετωνομάσθη Ρ-198 μετά το 1969.
Καθειλκύσθη στις Νοέμβριο 1966 στα Νορβηγικά ναυπηγεία Batservice, Mandal.
Παρελήφθη και ενετάγη στον Στόλο στις 25 Φεβρουαρίου 1967 με πρώτο κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ι. Νυδριώτη.
Μετεφέρθη στην Ελλάδα με την ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ.
Η ονομασία ΚΥΚΝΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (P 196), ΗΝΙΟΧΟΣ (P 22), ΚΑΣΤΩΡ (P 197), ΠΗΓΑΣΟΣ (P 199), ΤΟΞΟΤΗΣ (P 228).
Η Τορπιλάκατος ΚΥΚΝΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ