ΚΑΣΤΩΡ (P 197)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

TΟΡΠΙΛΛΑΚΑΤΟΣ τύπου Νasty.
Πρώην ΤΟΡΠΙΛΑΚΑΤΟΣ Ρ 23. Μετωνομάσθη Ρ-197 μετά το 1969.
Εναυπηγήθη στα Νορβηγικά ναυπηγεία Batservice, Mandal.
Παρελήφθη και ενετάγη στον Στόλο στις 21 Φεβρουαρίου 1967 με πρώτο κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Ε. Καναβαριώτη.
Παρωπλίσθη το 1983.
Η Τορπιλάκατος ΚΑΣΤΩΡ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... O Κέρκουρος ΚΑΣΤΩΡ που ενετάγη το 1838 και παρωπλίσθη το 1860.
Του ιδίου τύπου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (P 196), ΗΝΙΟΧΟΣ (P 22), ΚΥΚΝΟΣ (P 198), ΠΗΓΑΣΟΣ (P 199), ΤΟΞΟΤΗΣ (P 228).
Η Τορπιλάκατος ΚΑΣΤΩΡ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ