ΝΑΥΜΑΧΟΣ (P 19)

ΦωτογραφίεςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

KANONIΟΦΟΡΟΣ τύπου Osprey 55.
Εναυπηγήθη στις 9 Νοεμβρίου 1989 στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Καθειλκύσθη στις 11 Μαρτίου 1990.
Παρελήφθη και ενετάγη στον Στόλο στις 27 Ιουλίου 1990 με πρώτο κυβερνήτη τον Πχη Δ. Λαϊνά.
Η Κ/Φ ΝΑΥΜΑΧΟΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Βοηθητικό ΝΑΥΜΑΧΟΣ τύπου Algerine που ενετάγη το 1947 και παρωπλίσθη το 1973.
Του ιδίου τύπου ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ (P 18).
Η Κ/Φ ΝΑΥΜΑΧΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ