ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ (P 18)

ΦωτογραφίεςΙστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

KANONIΟΦΟΡΟΣ τύπου Osprey 55.
Εναυπηγήθη στις 8 Μαϊου 1989 στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Καθειλκύσθη στις 19 Δεκεμβρίου 1990.
Παρελήφθη και ενετάγη στον Στόλο στις 9 Μαρτίου 1990 με πρώτο κυβερνήτη τον Πχη Θ. Γερούκη.
Η Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Βοηθητικό ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ τύπου Algerine που ενετάγη το 1947 και παρωπλίσθη το 1976.
Του ιδίου τύπου, ΝΑΥΜΑΧΟΣ (P 19).
Η Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ