ΑΡΗΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΤΟΡΠΙΛΟΘΕΤΙΣ-ΝΑΡΚΟΘΕΤΙΣ.
Επίτακτο χρησιμοποιηθέν ως ναρκοθέτις κατά τους βαλκανικούς πολέμους 1912-13.
Μετέφερε 120 νάρκες.
Το 1920 μετωνομάσθη σε ΜΥΚΟΝΟΣ.
Η Τορπιλοθέτις-Ναρκοθέτις ΑΡΗΣ είναι το 4o κατα σειρά από τα 6 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Μπρίκι ΑΡΗΣ του Α. Τσαμαδού το οποίο διέσπασε τον Αιγυπτιακό κλειό στην Σφακτηρία. Ενετάγη το 1827. Το 1829 μετονομάσθει σε ΑΘΗΝΑ και το 1879 παλι σε ΑΡΗΣ. Εβυθίσθη το 1921.
  • 2... Η Γαβάρα ΑΡΗΣ πρώην ΗΡΑΚΛΗΣ η οποία ενετάγη το 1834 και εβυθίσθη το 1842.
  • 3... Το Μπρίκι ΑΡΗΣ πρώην ΑΘΗΝΑ που ξαναονομάστικε ΑΡΗΣ το 1879. Είναι το σκάφος του Α. Τσαμαδού το οποίο διέσπασε τον Αιγυπτιακό κλειό στην Σφακτηρία. Εβυθίσθη το 1921.
  • 5... Το Εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ το οποίον ενετάγη το 1927, ηχμαλωτίσθη υπό των Γερμανών το 1941 και εβυθίσθη το 1942.
  • 6... Το Εκπαιδευτικό ΑΡΗΣ ελληνικής κατασκευής το οποίον ενετάγη το 1979 και παρωπλίσθη το 2004.
Η Τορπιλοθέτις-Ναρκοθέτις ΑΡΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ