ΚΑΛΛΙΣΤΩ (M 63)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Βρετανικό HMS Berkeley.
Εναυπηγήθη: από την Vosper Thornycroft, Μ. Βρετανίας
Ενετάγη στον Βρετανικό Στόλο το 1987.
Παρεδόθη από το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό στις 28 Φεβρουαρίου 2001 στο Πόρτσμουθ.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό από τον πρώτο κυβερνήτη τον Πχη Ροβήρο Σαλβετά.
Κατέπλευσε στην Ελλάδα στις 12 Απριλίου και ενετάγη στην 3η Μοίρα Διοικήσεως Ναρκοπολέμου.
Η ονομασία ΚΑΛΛΙΣΤΩ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΕΥΡΩΠΗ (M 62).
Το Ναρκοθηρικό ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ