ΕΥΡΩΠΗ (M 62)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Βρετανικό.
Εναυπηγήθη: από την Vosper Thornycroft, Μ. Βρετανίας.
Ενετάγη στο Βρετανικό Ναυτικό στις 14 Ιανουαρίου του 1988.
Η ύψωση της Ελληνικής σημαίας έγινε την 28η Φεβρουαρίου του 2001.
Η ονομασία ΕΥΡΩΠΗ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΚΑΛΛΙΣΤΩ (M 63).
Το Ναρκοθηρικό ΕΥΡΩΠΗ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ