ΝΙΟΒΗ (M 254)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην Laroche Μ 924, πρώην USS MSC 171.
Τόπος Ναυπηγήσεως: Consolidated SB, Morris Heights, New York, USA.
Ενετάγη στον Αμερικανικό Στόλο τον Αύγουστο 1954.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 26 Σεπτεμβρίου 1969 με πρώτο κυβερνήτη τον Υπχο Σ. Σιαρρέ.
Χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό λόγω παλαιότητος.
Η ονομασία ΝΙΟΒΗ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΝΤΙΟΠΗ (M 205), ΑΤΑΛΑΝΤΗ (M 202), ΘΑΛΕΙΑ (M 210), ΦΑΙΔΡΑ (M 206).
Το Ναρκαλιευτικό ΝΙΟΒΗ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ